Vesti

Krivična prijava za zločin u selu Trnje

09.05.2008

Pažljivom analizom raspoloživih dokaza o masovnom ubistvu više desetina kosovskih Albanaca, od kojih su 42 identifikovana, izvršenom 25. marta 1999. godine u selu Trnje, opština Suva Reka Fond za humanitarno pravo (FHP) je našao da postoji osnovana sumnja da su Božidar Delić, general major u penziji i 10 drugih lica, uglavnom pripadnika VJ iz sastava 549. motorizovane brigade VJ, kojom je on komandovao, a jedan deo i iz sastava MUP-a Srbije, po prethodnom planu i dogovoru, izvršili ta ubistva i da su krivično odgovorni za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije (KZ SRJ), u vezi sa članom 22.KZ SRJ, kao saizvršioci, a neki od prijavljenih, kao podstrekači po članu 23.KZ SRJ i pomagači po članu 24. stav 2. KZ SRJ.

Tužilaštvo za ratne zločine je bilo u prilici da čuje kazivanje očevidca zločina u selu Trnje/Ternje, Bekima Gashija, kome su srpski vojnici i policajci 25.03.1999. ubili majku i četiri sestre. S obzirom da Tužilaštvo do danas nije reagovalo, FHP je 8.05.2008. podneo krivičnu prijavu protiv Božidara Delića i drugih 10, ispunjavajući zakonsku obavezu prijavljivanja učinioca najtežeg krivičnog dela za koje se inače goni po službenoj dužnosti, propisanu članom 253. Zakonika o krivičnom postupku. FHP očekuje da će se u Srbiji stvoriti pretpostavke da krivične prijave, makar za ovako teška krivična dela, bez straha podnose i državni organi nadležni ( i plaćeni )za otkrivanje i krivično gonjenje učinilaca.

Za više informacija o zločinu, pogledajte unos Trnje na zoni (ne)odgovornosti.