Landovica

26. mart 1999.

Selo Landovica se nalazi osam kilometara severozapadno od grada Prizrena, na putu Prizren - Đakovica. Dana 26. marta 1999. godine, pripadnici srpskih snaga ubili su u selu 17 albanskih civila.

Saznajte više

Dana 26. marta 1999. godine, oko 10:00 časova, u centru Landovice, u oružanom obračunu OVK i četiri vojnika 549. mtbr, poginula su dva vojnika i jedan pripadnik OVK.

Božidar Delić je 2002. godine dao izjavu Komisiji Savezne Republike Jugoslavije za saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u kojoj je opisao događaje u Landovici od 26. marta 1999. godine. U izjavi stoji da je Delić, nakon što je oko 10:30 sati primio vest o obračunu u selu “naredio… da se angažuju snage rezerve od jednog voda, da major Paravinja odvoji deo snaga iz blokade, a da komandant BG-1 major Nikolić uputi jedan tenk. Do dolaska snaga pojačanja borbu sa teroristima vodio je deo jedinice iz baterije 122 mm koji se nalazio na Landovičkom brda.”

U "Analizi dejstva 549. mtbr na uništenju ŠTS u širem rejonu Retimlja i deblokadi komunikacija Suva Reka-Orahovac" od 30, marta 1999. godine je navedeno da "tokom pokušaja izvlačenja ispoljena je aktivnost grupe ŠTS iz sela Landovica što do tada nije bio slučaj aktivnosti ŠTS iz ovog sela. Po razbijanju ŠTS i ovladavanju ovim prostorom nailazilo se na manje razbijene grupice po uvalama".

http://zonaneodgovornosti.net/files/25/analiza-dejstava-549-mtbr-na-unistenju-sts-u-sirem-rejonu-retimlja-i-deblokadi-komunikacije-suva-reka-orahovac-od-30-marta-1999-godine.pdf