Ćirez

17. april 1999.

Pripadnici srpskih snaga su 17. aprila 1999. godine u Ćirezu ubili osam kosovskih Albanki.

Saznajte više

Sukcesivno, do 2. aprila 1999. godine, kompletno popunjena 37. motorizovana brigada (mtbr) je iz Raške premeštena na Kosovo, “na području Drenice (Glogovac, Klina, Srbica)”, kako je i određeno planom “Grom 98.”

Preko 4.500 pripadnika 37. mtbr, podeljenih u borbene grupe, uz oklopnu podršku 31 tenka i jednog artiljerijskog diviziona sa 18 oruđa tipa haubica 105 mm, sa vodom minobacača 82 mm i 120 mm, pod komandom pukovnika Dikovića i njemu podređenih komandanata bataljona i komandira osnovnih jedinica, otpočeli su planirano “čišćenje” prostora Drenice od “šiptarsko terorističkih snaga”.