Šavarine

30. april 1999.

Pripadnici srpskih snaga su 1. maja 1999. godine u Šavarinama - iskopinama u ataru sela Staro Čikatovo ubili 136 kosovskih Albanaca.

Saznajte više

Dana 22. 03.1999. godine, Zajednička komanda za KiM, izdala je odluku za uništenje „ŠTS“ u rejonu Donje Drenice. Snage VJ koje su učestvovale u tom napadu u opštini Srbica bile su 37. i 125. Mtbr. U operaciji je učestvovalo sedam četa PJP, od kojih su dve bile u direktnoj komunikaciji sa 37. Mtbr. 

Komandno mesto je prvo bilo u Srbici, a potom u selu Čikatovo.

Dana 30. 04.1999. godine, u vremenu od 6.00 do 18.00 časova, na prostoru između planine Čičavica i puta Srbica – Glogovac, gde se nalaze sela Baks, Vrbovac, Doševac, Štutica, Staro Čikatovo, Ćirez, realizovana je akcija na razbijanju i uništavanju „ŠTS“. Prema izveštaju o realizaciji akcije, koji je potpisao komandant 37. mtbr, pukovnik Ljubiša Diković, likvidirano je 148 pripadnika „ŠTS“ i zarobljeno 172 lica.