Starodvorane

08. maj 1999.

Selo Starodvorane nalazi se u opštini Istok, severoistočno od grada Peć. Dana 8. maja 1999. godine pripadnici srpskih snaga ubili su 15 albanskih civila.

Saznajte više

Dokumenta VJ koja nose oznaku Strogo poverljivo nesumnjivo ukazuju na prisustvo 125. mtbr u Starodvoranu/Staradran u vreme zločina 8. maja 1999. godine.

Prema naređenju 7. pešadijske brigade, oklopni bataljon 125. mtbr i VTO Peć, koji je u to vreme bio potčinjen 125. mtbr, angažovani su sa snagama MUP-a u akciji protiv OVK u Starodvoranu/Staradran. „Zapovest za razbijanje i uništenje ŠTS [šiptarskih terorističkih snaga] u rejonima s. Trbuhovac, s. Dvorjane, Ruhot, Pobrđe i Trstenik“ komande 7. pešadijske brigade izdata je 5. maja 1999. godine. U njoj se navodi:

„Snage OVK u reonu sela Trstenik vrše ukopavanje i izradu bunkera i pripremu za prepadna dejstva na pravcu Trstenik– Zablaće. Zadatak Vojnog odseka Peć/Pejë, PJP i okb/125. mtbr [oklopni bataljon 125. mtbr] je bio da uspostavi blokadu i razbije uporišta OVK u reonima s. Starodvorane - Trbuhovac - Ruhot - Nabrđe i Trstenik, i time spreče prelivanje pripadnika OVK preko komunikacije Peć– Klina. [...] BVG-podržava dejstva okb/125 [oklopni bataljon 125. mtbr] i PJP otvarajući vatru po rejonu: Trstenik-Ruhot-Starodvorane.“

Sa hapšenjem velikog broja albanskih muškaraca u Starodvoranu i okolnim selima bio je upoznat i Štab Vrhovne komande. U „Borbenom izveštaju“Štaba Vrhovne komande sačinjenom 11. maja 1999. godine, zapisano je:

„Deo jedinica 7. pešadijske brigade i Vojnog odseka Peć u akciji razbijanja šiptarsko-terorističkih snaga u rejonu: s. [Staro]Dvorane, s. Ruhot, s. Nabrđe zarobio [...] oko 600 vojno-sposobnih muškaraca šiptarske nacionalne manjine, a oko 10.000 civila iz pomenutog rejona usmereno je ka Klini i Peći.“

Komandant 125. mtbr, Dragan Živanović je u svom svedočenju pred MKSJ u predmetu Šainović i dr. o prisustvu 125. mtbr u Starodvoranu u vreme izvršenje zločina govorio neodređeno i konfuzno. Na pitanje advokata odbrane da li je on postupio po zapovesti komande 7. pešadijske brigade, Živanović je odgovorio:

“Moram priznati da ovo nisam dobio zato što je to zapovest mog kolege, komandanta 7. brigade. Nisam je primio i ovde je spomenut samo deo snaga 125. mtbr. Ja ne znam, možda je vod pećke policije bio umešan."