Ljubižda Has

01. april 1999.

Selo Ljubižda Has se nalazi u severozapadnom delu opštine Prizren. U aprilu 1999. godine, pripadnici srpskih snaga ubili su 15 albanskih civila u selu, a njih 38 odveli u nepoznatom pravcu, nakon čega je 31 nađeno mrtvo, a sedam se vode kao nestali.

Saznajte više

 Ratnom dnevniku 549. mtbr za dan 11. april 1999. godine zapisano je: „Saznalo se da u s. Ljubiždu Has boravi oko 20 terorista.“

„Obaveštajnoj informaciji“ od 14. aprila 1999. godine, koju je Božidar Delić kao komandant 549.mtbr uputio Prištinskom korpusu, stoji: “Radom obaveštajnih organa u rejonu sela Ljubižda Has uočena je grupa naoružanih ljudi, 10 do 15. U selu su držali meštane, žene, decu i starce kao taoce. Dana 13. aprila izvršen je pretres terena i u selu pronađeni meštani, oko stotinu.”