Ramoc

27. april 1999.

Ramoc se nalazi na 15 kilometra severozapadno od grada Đakovice. Pripadnici srpskih snaga su 27. i 28. aprila 1999. godine, tokom operacije “Reka” ubili pet civila u Ramocu.

Saznajte više

U Ramocu 27. aprila 1999. godine delovao je 52. bataljon Vojne policije (52. bVP). Ova jedinica je dobila zadatak za „čišćenje“ područja od Dobroša do Korenice, od Albanaca. Naređenje je usmeno izdao Stevo Kopanja, komandant 52. bataljona Vojne policije.

Pripadnik 52. bataljona Vojne policije koji je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) svedočio pod merama zaštite (svedok K73) opisao je odvajanje muškaraca iz porodice Abazi. Prema rečima ovog svedoka, njih je iz kolone odvojio komandir čete za specijalne namene 52. bataljona Vojne policije Saša Antić. Četvoricu muškaraca je poveo ka Korenici i sutradan, 28. aprila 1999. godine, predao ih komandantu Posebnih jedinica policije (PJP) sa nadimkom „Markoni“, koji je zatim izdvojene muškarce predao jednom policijskom oficiru uz reči: „Ova četiri šupka su tvoja.“ Taj oficir je preuzeo muškarce i poveo ih ka obližnjoj šumi sa rukama vezanim iza leđa. Posle nekoliko minuta iz pravca šume se začula pucnjava. Kada se oficir vratio, prisutnima je rekao: „Bio sam previše pošten, dao sam im cigaretu, pušili su i plakali jer su znali šta će da se desi.“

Saša Antić je u svojoj izjavi za MKSJ potvrdio da je zadržao četvoricu albanskih civila a potom ih predao jedinici PJP.

Prema dokumentima 125. motorizovane brigade VJ (mtbr VJ), izvesno je da je u Ramocu 27. aprila delovala i ova brigada VJ, mada nije moguće utvrditi koja formacija iz njenog sastava. Naime, u borbenom izveštaju 125. mtbr VJ od 27. aprila 1999. godine je navedeno: „Tokom dana 8:00 časova formirala se kolona civila na pravcu: s. Šeremet, s. Pacaj i dalje od pripadnika šiptarskog stanovništva. A kao posledicu pretpostavljamo izvlačenje iz rejona dejstva naših snaga na potezu šireg rejona objekta Ramoc.