Dobroš

27. april 1999.

Dobroš se nalazi na 18 kilometara severozapadno od Đakovice na putu Đakovica-Junik. Pripadnici srpskih snaga su 27. aprila 1999. godine u operaciji "Reka" ubili dva albanska civila.

Saznajte više

U Dobrošu je 27. aprila 1999. godine delovao 52. bataljon Vojen policije. Ova jedinica je dobila zadatak za "čišćenje" područja od Dobroša do Korenice od Albanaca. Naređenje je usmeno izdao Stevo Kopanja, komandant 52. bataljona Vojne policije.

Pripadnik 52. bataljona Vojen policije koji je pred MKSJ svedočio pod merama zaštitte, naveo je da je prvo selo koje je njegova jedinica "zatvorila" 27. aprila bilo Dobroš i da je "čišćenje" koje je tamo počelo trajalo dva dana. Prvog dana su proterali na stotine albanskih civila i zapalili im kuće.

Prema dokumentima 125. mtbr VJ, izvesno je da je u Dobrošu 27. aprila delovala i ova brigada VJ, mada nije moguće utvrditi koja formacija iz njenog sastava.