Korenica

27. april 1999.

Selo Korenica se nalazi na oko sedam kilometara zapadno od grada Đakovica, na putu koji spaja Đakovicu sa Junikom. U selu su živeli mahom Albanci katoličke vere. U selu je živela samo jedna srpska porodica, Mićunovići.Dana 27. aprila 1999. godine, pripadnici PJP i 2. motorizovanogbataljona 549. motorizovane brigade VJ (2. motorizovani bataljon 549. mtbr VJ) su u Korenici ubili 68 albanskih civila.

Saznajte više

Vojna i policijska dokumenta i svedočenja pripadnika VJ nepobitno ukazuju da su na dan zločina u Korenici u ovom selu delovali 2. motorizovani bataljon 549. mtbr VJ i snage MUP-a, najverovatnije 73. teritorijalni odred PJP.57 MKSJ je u svojim presudama ustanovio da su u Korenici 27. aprila delovale mešovite vojno-policijske snage, odnosno 2. motorizovani bataljon 549. mtbr VJ i PJP, kao i paravojne formacije, te da su „ubile izvestan broj muškaraca kosovskih Albanaca.“

Prema ratnom dnevniku 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr VJ, bataljon je od 26. do 29. aprila 1999. godine učestvovao u Operaciji Reka, pri čemu je učestvovao u blokadi sela Meja i Korenica.

Prema zadatku dobijenom od PrK 26. aprila, bataljon je 27. aprila izvršio „blokadu šireg rejona sela Korenica“ u 6:00 časova ujutru.60 Od 5:00 časova ujutru, komandno mesto 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr VJ se nalazilo u napuštenoj kući Spasoja Vukčevića, na ulazu u Korenicu iz pravca Đakovice.

U izjavama koje je dao MKSJ-u, komandant 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr VJ Vlatko Vuković je rekao da je za blokadu šireg rejona Korenice angažovao “tri streljačka voda, […] vod vojne policije, odeljenje veze i sanitetsko odeljenje”. U jednom drugom iskazu pred MKSJ, Vuković je rekao da je za blokadu šireg rejona Korenice formirao “borbenu grupu 2.”

Prema rečima Vukovića, pripadnici ove njegove jedinice imali su zelene maskirne uniforme I nekada bi nosili crvene trake na ramenu.

U ratnom dnevniku 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr VJ opisan je događaj koji se navodno desio u vreme i na lokaciji koja je u neposrednoj blizini mesta gde su, prema svedočenju preživelih, muškarci iz porodice P. i D. poslednji put viđeni živi pod kontrolom pripadnika srpskih snaga, odevenih u plave i zelene maskirne uniforme. Ovaj deo ratnog dnevnika potvrđuje prisustvo ove jedinice kod seoskog groblja, koje se nalazi na oko 150 metara od benzinske pumpe u Korenici, u vreme kada su na tom mestu muškarci iz porodice P. i D. poslednji put viđeni živi (oko 9:00 časova).

Prisustvo 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr VJ kod groblja potvrdio je pred MKSJ i komandant ove jedinice Vlatko Vuković. On je rekao da su oko 8:30 kod groblja na pripadnike njegove jedinice otvorili vatru pripadnici OVK koji su se nalazili u grupi od 50 civila, i da su tom prilikom ranjena dva vojnika. Tokom izvlačenja dva ranjena vojnika, na pripadnike VJ je otvorena vatra iz okolnih kuća. Komandant voda koji se nalazio kod seoskog groblja u Korenici bio je potporučnik Dragan Mitić.

Prisustvo 2. bataljona 549. mtbr VJ kod groblja potvrdio je i pripadnik ove jedinice koji je učestvovao u zbrinjavanju dvojice ranjenih vojnika, a koji je pod merama zaštite svedočio pred MKSJ [svedok K90]. Međutim, suprotno Vukovićevoj tvrdnji, ovaj vojnik je rekao da su na vojnike pucali pripadnici MUP-a i da je tu informaciju dobio od vojnika koji su bili prisutni kod groblja. 

Vukovićeva izjava o tome ko je pucao na pripadnike VJ ne podudara se ni sa navodima iz ratnog dnevnika 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr VJ, gde je za 27. april 1999. godine navedeno da je na VJ zapucala jedna osoba iz grupe civila kod groblja u Korenici, dok se drugi deo Vukovićeve izjave koji se odnosi na napad VJ iz pravca kuća uopšte ne spominje. Nepodudarnost izjava Vlatka Vukovića datih pred MKSJ i dnevnika 2. bataljona konstatovao je i MKSJ.

Prema izjavama pripadnika 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr VJ, u Korenici su bili angažovani i pripadnici MUP-a, ne navodeći o kojoj jedinici je reč. Pripadnik Vojne policije u ovom bataljonu [svedok K90] rekao je da je u Korenicu oko 7:00 časova ujutru stiglo oko deset autobusa sa po 30-40 policajaca, od kojih većina iz pravca Đakovice.

Prema zaključcima MKSJ, u Korenici je delovao 73. odred PJP. Naime, prema dokumentima 125. mtbr VJ, 24. i 25. aprila 1999. godine u Korenici je bilo razmešteno pet četa 73. odreda PJP.

Svedok K90 (pripadnik Vojne policije 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr VJ) rekao je da je sa komandnog mesta svoje jedinice koje se nalazilo na oko 100-150 metara od prvih kuća u Korenici oko 8:00 časova ujutru video da su kuće zapaljene. O tome da su kuće spaljene K90 je raportirao majoru Vlatku Vukoviću, komandantu 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr VJ.

Pripadnik specijalne jedinice VJ, koji je pred MKSJ svedočio pod merama zaštite [svedok K73], rekao je da je 28. aprila u Korenici zatekao pripadnike PJP i video da su kuće meštana u plamenu. Na njegovo pitanje gde su Albanci, jedan pripadnik PJP mu je odgovorio da su „poslati na ekskurziju.“

U izjavama datim MKSJ, komandant i pojedini pripadnici 2. motorizovanog bataljona 549. Mtbr VJ tvrdili su da su za zločin u Korenici prvi put saznali krajem 2001. godine, iz knjige „Kako viđeno tako rečeno,“ koju je na srpskom jeziku objavio FHP.