Meja

27. april 1999.

Selo Meja nalazi se pet kilometara zapadno od grada Đakovice. Dana 27. aprila u ovom selu pripadnici srpskih snaga su iz kolone meštana, koje su ranije proterali iz okolnih sela, izdvojili 274 muškaraca, a potom ih pogubili na više lokacija.

Saznajte više

Na osnovu svedočenja pripadnika VJ proizilazi da je tokom operacije Reka 27. aprila 1999. godine MUP uspostavio i kontrolisao punktove kroz koje su prolazili konvoji meštana prema Albaniji, dok je VJ držala pod blokadom prostor oko Meje.

Jedan punkt se nalazio na putu selo Dobroš–Đakovica, na mestu Meja-Orize, a drugi na raskrsnici puta između Meje i Korenice. Kroz prvi punkt (mesto Meja-Orize) prolazila je kolona proteranih meštana sela koja se nalaze severozapadno od grada Đakovice [Ripaj Madanaj, Racaj, Šeremet, Dobroš i dr. – napomena FHP]. Kroz drugi punkt (raskrsnica za Korenicu) prolazili su meštani proterani iz Korenice.

Prema svedočenjima oficira VJ, kontrolne punktove kontrolisao je MUP. Oficir VJ Nikë Peraj je svedočio da je video pripadnike PJP u plavim maskirnim uniformama i pripadnike rezervnog sastava policije u jednobojnim plavim uniformama na kontrolnom punktu u blizini Meje-Orize, za koji je nadležan bio inspektor SUP-a Đakovica Dimitrije Rašović. Za kontrolni punkt na raskrsnici prema Korenici nadležan je bio najverovatnije Milan Šćepanović, takođe inspektor SUP-a Đakovica.

Pripadnik Vojne policije koji je obezbeđivao komandno mesto 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr VJ, koje se nalazilo na oko 100-150 metara od punkta na raskrsnici prema Korenici [svedok K90], video je sa tog mesta da dotok ljudi kroz punkt nije bio stalan već da su ljudi pristizali u grupama. Policajci su na punktu zaustavljali te ljude, uzimali dragocenosti i odvajali muškarce, a ženama i deci naređivali da nastave put.

S druge strane, Radovan Zlatković, kriminalistički inspektor SUP-a Đakovica u vreme zločina, tvrdio je da su kontrolni punkt na raskrsnici u Meji zajednički kontrolisali VJ i MUP. Zlatkovićevu tvrdnju posredno potkrepljuje borbeni izveštaj 3. armije VJ od 4. aprila 1999. godine, u kom se navodi da su mešoviti kontrolni punktovi vojske i policije postavljeni na svim važnim saobraćajnicama koje vode s Kosova.

VJ je u okviru operacije Reka dobila naređenje da opkoli i obezbedi područje oko sela Korenica i Meja. Prema dostupnim dokumentima, jedinice 52. arbr VJ i 549. mtbr VJ su se 27. aprila nalazile u neposrednoj blizini Meje. Komandno mesto 2. motorizovanog bataljona 549. mtbr VJ tokom operacije Reka nalazilo se na putu između Korenice i Meje, na oko 100 metara od kontrolnog punkta.52. arbr VJ je držala blokadu prostora između sela Skivjane i Racaj, na oko jedan i po kilometar od Meje.

Iz svedočenja oficira VJ proizilazi da su na dan zločina u Meji u ovom selu delovali lokalni MUP, PJP i paravojne jedinice – “Arkanovci” i “Šešeljevci.” MKSJ je u svojim presudama ustanovio da su u Meji 27. aprila delovali pripadnici VJ, MUP i paravojnih snaga, te da je VJ u Meji pružao podršku MUP.