Goden

25. mart 1999.

Dana 25. marta 1999. godine NN pripadnici 53. graničnog bataljona Vojske Jugoslavije ( 53. gb VJ) sledeći naređenja i komande Duška Šljivančanina, tadašnjeg komandanta 53. gb, su u ranim jutarnjim satima ušli u selo Goden koje se nalazi na 2.5 km od karaule Goden u kojoj je bio stacioniran 53. gb i ubili 21 kosovskog Albanca, dok su ostale meštane sela – uglavnom žene, decu i starce proterali ka Albaniji.

Saznajte više

Karaula Goden koja se nalazi na udaljenosti od oko 2.5 km od sela Goden je još od 1998. godine bila u nadležnosti 53. gb VJ. 

Dokumenti iz februara i marta 1999. godine takođe pokazuju da je i u prvim mesecima 1999. godine 53. gb VJ bio stacioniran u ovoj karauli.

U publikaciji koju je 2000. godine izdalo Savezno ministarstvo inostranih poslova SRJ je navedeno da je 26. marta 1999. godine, dan nakon zločina koji je počinjen u selu Goden, navedeno da su naoružani teroristi otvarali vatru na  graničare karaule Goden, te da su vojnici VJ odgovorili na vatru i lišili života 16 terorista.

Svi muškarci koji su ubijeni u selu Goden su bili civili. Ni jedan od njih u trenutku napada nije imao oružje.