Vrbovac

30. april 1999.

Dana 30. aprila 1999. godine pripadnici 37. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije (37. mtbr VJ) su su selu Vrbovac ubili 80 albanska civila.

Saznajte više

Komandant 37. mtbr VJ Ljubiša Diković je 1. maja 1999. godine izvestio komandu Prištinskog korpusa da je 30. aprila realizovao akciju u selima opštine Glogovac, među kojima je i selo Vrbovac.

U istom izveštaju je navedeno da je ubijeno oko 150 terorista, dok je oko 170 ljudi zarobljeno.

Na kraju je komandant Diković zatražio pomoć dodatnih snaga radi asanacije terena.