Lovas

10. oktobar 1991.

Dušan Lončar je kao komandant 2. proleterske gardijske motorizovane brigade Jugoslovenske Narodne Armije izdao  naređenje za napad na selo Lovas u istočnoj Slavoniji. Cilj napada je bio da se selo očisti od pripadnika Zbora narodne garde i Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske ali i neprijateljski nastrojenog stanovništva.

Saznajte više

Komanda Prve proleterske gardijske motorizovane divizije (1. pgmd) JNA, kao nadređena Komandi druge proleterske gardijske motorizovane brigade (2. pgmbr), izdala je 9. oktobra 1991. godine naređenje 2. pgmbr da tokom 10. oktobra 1991. godine bude u gotovosti za napad na selo Lovas i da napad reši sopstvenim snagama, a da samu organizaciju napada na Lovas izloži komandantu divizije u popodnevnim satima 10. oktobra 1991. godine oko 18 časova.

U suprotnosti sa naređenjem pretpostavljene komande, Dušan Lončar kao komandant 2. pgmbr JNA izdao je 9. oktobra 1991. godine naređenje za napad na selo Lovas i čišćenje sela tzv. pomoćnim snagama (stanica milicije Tovarnik i teritorijalna odbrana Tovrnik) od pripadnika Zbora narodne garde  i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske kao i stanovništva koje je neprijateljski nastrojeno.

Naredbom da se izvrši napad na neprijateljski nastrojeno stanovništvo Lončar je prekršio pravila međunarodnog prava sadržana u IV Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih lica za vreme rata od 12. avgusta 1949. godine i Dopunskog protokola o zaštiti žrtava nemeđunarodnih (unutrašnjih) sukoba (Protokol II) uz navedenu konveciju.