Broj Žrtava

00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus alias aliquid aut distinctio dolor, ea est facilis illo ipsa molestias nam neque nesciunt, quasi quod soluta sunt vel, velit vitae.

1991

 • januar
 • februar
 • mart
 • april
 • maj
 • jun
 • jul
 • avgust
 • septembar
 • oktobar
 • 10. oktobar 1991.
 • novembar
 • decembar

1992

 • januar
 • februar
 • mart
 • april
 • maj
 • jun
 • 05. jun 1992.
 • jul
 • avgust
 • septembar
 • oktobar
 • novembar
 • decembar

1993

 • januar
 • februar
 • mart
 • april
 • maj
 • jun
 • jul
 • 17. jul 1993.
 • avgust
 • septembar
 • oktobar
 • novembar
 • decembar

1994

1995

 • januar
 • februar
 • mart
 • april
 • maj
 • jun
 • jul
 • avgust
 • 02. avgust 1995.
 • septembar
 • oktobar
 • novembar
 • decembar

1996

1997

1998

 • januar
 • februar
 • mart
 • april
 • maj
 • jun
 • jul
 • avgust
 • septembar
 • 22. septembar 1998.
 • 23. septembar 1998.
 • 25. septembar 1998.
 • oktobar
 • novembar
 • decembar

1999

Obaveštenja

Cilj ovog projekta jeste da se javnosti stave na uvid činjenice i dokazi o zločinima počinjenim u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90-tih godina za koje niko još nije odgovarao.