O nama

Fond za humanitarno pravo (FHP) je nevladina organizacija koju je 1992. godine osnovala Nataša Kandić sa ciljem dokumentovanja kršenja ljudskih prava koja su masovno činjena širom bivše Jugoslavije, tokom oružanih sukoba u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i kasnije na Kosovu.

Fond za humanitarno pravo (FHP) pomaže post-konfliktnim društvima u bivšoj Jugoslaviji u ponovnom uspostavljanju vladavine prava i suočavanja sa nasleđem masovnih kršenja ljudskih prava, radi sprečavanja njihovog ponavljanja, kao i radi obezbeđivanja odgovornosti i izvršenja pravde.

Program tranzicione pravde FHP-a spovodi kroz programske jedinice:

  1. Dokumentovanje
  2. Pravda i reforma institucija
  3. Memorijalizacija
  4. Outreach
FHPlogo