Selo Trnovače nalazi se dva i po kilometra južno od Foče. Kuća u Trnovačama bila je privatna kuća koja je pripadala Bošnjaku Halimu Čediću i koju je po izbijanju sukoba zauzeo Gojko Janković, zamenik komandira Vojne policije VRS i vođa paravojske. Ova kuća je pretvorena u privatni zatočenički objekat za Bošnjakinje koje su dovođene iz drugih zatočeničkih objekata i tamo silovane i zlostavljane. Neke od zatočenica su držane u seksualnom ropstvu u kući u Trnovačama i po nekoliko meseci.Ovim zatočeničkim objektom je upravljao Gojko Janković, ali su zatočenice silovali i drugi pripadnici VRS.

Kuća u Trnovačama [Krnojelac, dokazni predmet P18]

 

Nazad na kolekciju