Kuća na broju 16 u ulici Osmana Ðikića, koja se nalazi u fočanskom naselju Aladža, služila je vojnicima VRS kao štab i sastajalište, a neki od vojnika su tamo manje-više stalno živeli. Od sredine jula do početka avgusta 1992. godine, u ovu kuću su dovođene zatočenice iz drugih zatočeničkih objekata, da bi bile silovane i zlostavljane.

Dragoljub Kunarac je imao slobodan pristup kući, kao i kontrolu nad vojnicima koji su tu živeli. On lično i njegovi vojnici su silovali i zlostavljali Bošnjakinje u ovom objektu.

 

 

Kuća u ulici Osmana Ðikića br. 16 [Krnojelac, dokazni predmet P18]

 

Nazad na kolekciju