Digitalna kolekcija Foča slika pojedinačni zločinci BHS

Dragoljub Kunarac

DRAGOLJUB KUNARAC (r. 1960), komandant izviđačke jedinice Vojske Republike Srpske koja je bila deo lokalne Fočanske taktičke grupe

Pravosnažno je osuđen (2002.) pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) za mučenje, silovanje i porobljavanje kao zločin protiv čovečnosti i ratni zločin, na 28 godina zatvora. Kaznu izdržava u Nemačkoj. U februaru 2017. godine, Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) odbio je molbu za prevremeno puštanje Kunarca na slobodu.

 
 

Nazad na kolekciju