Digitalna kolekcija Foča slika pojedinačni zločinci BHS

Milan Todović

MILAN TODOVIĆ (r. 1961), pripadnik Vojske Republike Srpske

Pravosnažno je osuđen (2019.) pred Sudom Bosne i Hercegovine za silovanje kao zločin protiv čovečnosti, na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina, koju izdržava u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine u Lukavici, pored Sarajeva.

 
 

Nazad na kolekciju