Digitalna kolekcija Foča slika pojedinačni zločinci BHS

Milomir Davidović

MILOMIR DAVIDOVIĆ (r. 1955), pripadnik Vojske Republike Srpske

Pravosnažno je osuđen (2019.) pred Sudom Bosne i Hercegovine za silovanje kao zločin protiv čovečnosti, na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina, koju izdržava u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine u Lukavici, pored Sarajeva.

 
 

Nazad na kolekciju