Digitalna kolekcija Foča slika pojedinačni zločinci BHS

Mitar Rašević

MITAR RAŠEVIĆ (r. 1949), komandir straže u Kazneno-popravnom domu u Foči

Osuđen je pred Sudom Bosne i Hercegovine za zločine protiv čovečnosti: progon; ubistvo; odvođenje u ropstvo; deportaciju ili prisilno preseljenje stanovništva; oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava; mučenje; prisilni nestanak i druga nečovečna dela slične prirode, učinjena u nameri nanošenja velike patnje, ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja.

Mitar Rašević je pravosnažno osuđen 2008. godine na zatvorsku kaznu u trajanju od 7 godina (pušten 2010. godine).

 
 

Nazad na kolekciju