Digitalna kolekcija Foča slika pojedinačni zločinci BHS

Neđo Samardžić

NEĐO SAMARDŽIĆ (r. 1968), pripadnik Vojske Republike Srpske

Pravosnažno je osuđen (2006.) pred Sudom Bosne i Hercegovine za zločine protiv čovečnosti: progon; deportaciju ili prisilno preseljenje stanovništva; oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava; silovanje i druga nečovečna dela slične prirode, učinjena u nameri nanošenja velike patnje, ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, na kaznu zatvora u trajanju od 24 godine, koju izdržava u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine u Lukavici, pored Sarajeva.

 
 

Nazad na kolekciju