Digitalna kolekcija Foča slika pojedinačni zločinci BHS

Radomir Kovač

RADOMIR KOVAČ (r. 1961), jedan od zamenika komandanta Vojne policije VRS i vođa paravojnih snaga u gradu Foči

Pravosnažno je osuđen (2002.) pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) za porobljavanje, silovanje i povrede ličnog dostojanstva kao zločin protiv čovečnosti i ratni zločin, na 20 godina zatvora. Kaznu je izdržavao u Norveškoj, odakle je 2013. godine prevremeno pušten na slobodu, nakon izdržane dve trećine kazne.

 

Nazad na kolekciju