Digitalna kolekcija Foča slika pojedinačni zločinci BHS

Žarko Vuković

ŽARKO VUKOVIĆ (r. 1957), pripadnik Vojske Republike Srpske

Pravosnažno je osuđen (2018.) pred Sudom Bosne i Hercegovine za silovanje kao zločin protiv čovečnosti, na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina, koju izdržava u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine u Lukavici, pored Sarajeva.

 

Nazad na kolekciju