Digitalna kolekcija Foča slika pojedinačni zločinci BHS

Zoran Vuković

ZORAN VUKOVIĆ (r. 1955), jedan od zamenika komandanta Vojne policije VRS i pripadnik paravojnih snaga u gradu Foči

 
Pravosnažno je osuđen pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) za mučenje i silovanje kao zločin protiv čovečnosti i ratni zločin, na 12 godina zatvora. Kaznu je izdržavao u Norveškoj, odakle je 2008. godine prevremeno pušten na slobodu, nakon izdržane dve trećine kazne.

 

Nazad na kolekciju