„Partizan“ je sportska dvorana u Foči koja je služila kao jedan od glavnih zatočeničkih objekata u koji su prebacivane uglavnom žene iz Srednjoškolskog centra Foča. Uslovi života su u ovom zatočeničkom objektu, prema svedočenjima, bili još gori nego u Srednjoškolskom centru, a zlostavljanja i silovanja učestalija. Pored toga što su seksualno zlostavljane u „Partizanu“, zatočene žene su odatle često odvođene u razne privatne kuće i stanove, gde su silovanja nastavljena.

„Partizan“ se nalazio u blizini policijske stanice (SUP Foča) i u ovom zatočeničkom objektu su stražari bili policajci, podređeni tadašnjem načelniku fočanske policije Draganu Gagoviću. Stražari su zatočenice sprečavali da napuste objekat, ali su vojnicima dopuštali da ulaze u „Partizan“.

 

 

Sportska dvorana “Partizan” [Krnojelac, dokazni predmet P18]

 

Nazad na kolekciju