Srednjoškolski centar u Foči, koji se nalazio u naselju Aladža, služio je kao jedan od glavnih zatočeničkih objekata za žene. Zarobljene žene, okupljene u Buk Bijeloj, prebacivane su u Srednjoškolski centar, da bi kasnije većinom bile prebačene u sportsku dvoranu „Partizan“. U Srednjoškolskom centru su uslovi života bili nehumani, a žene su redovno mučene, silovane i odvođene na druge lokacije, gde su ih srpski vojnici silovali.

Srednjoškolski centar u Foči su čuvali stražari, na čijem čelu je bio Mitar Šipčić, član Kriznog štaba Foča. Stražari su sprečavali zatočenice da izađu, ali nisu sprečavali vojnike da uđu u ovaj zatočenički objekat.

 

 

Srednjoškolski centar [Krnojelac, dokazni predmet P18]

 

Nazad na kolekciju