Buk Bijela je naselje na gradilištu hidroelektrane na reci Drini, na putu Brod-Miljevina, koje je u aprilu 1992. godine pretvoreno u lokalni vojni štab i kasarnu za snage bosanskih Srba i paravojsku. Kompleks u Buk Bijeloj sastojao se od radničkih baraka, u kojima je bilo smešteno 200 do 300 vojnika, i susednog motela. Buk Bijela je korišćena kao privremeni objekat za zatočavanje i isleđivanje civila – žena, dece i starijih muškaraca koji su zarobljeni u raznim selima i okolnim šumama opštine Foča u julu 1992. godine. Mnoge zatočenice su u Buk Bijeloj mučene i silovane, a nakon toga su obično odvođene u Srednjoškolski centar Foča.

Buk Bijelom je upravljao Gojko Janković, zamenik komandira Vojne policije VRS i vođa paravojske.

Buk Bijela [Krnojelac, dokazni predmet P18]

Nazad na kolekciju