Kazneno-popravni dom u Foči (KP dom) je pre rata bio zatvor u kojem su služili kazne muškarci različitih nacionalnosti, pravosnažno osuđeni za krivična dela. Od 17. aprila 1992. godine, srpske snage su uspostavile KP dom kao logor za zatočene Bošnjake. Iako su Bošnjaci u taj objekt premeštani od sredine aprila 1992. godine, KP dom je zvanično osnovan tek 4. jula 1992. godine, odlukom Vlade Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Sve do oktobra 1994. godine, KP dom je bio glavni zatočenički objekat za muškarce Bošnjake na teritoriji opštine Foča.

Tokom leta 1992. godine, u KP domu je bilo između 500 i 600 zatočenika, a od tada se njihov broj smanjivao. Dužina zatočeništva se razlikovala i kretala od četiri meseca do dve i po godine. Bošnjaci zatočeni u KP domu nisu bili optuženi ni za jedno krivično delo, tako da nije postojao pravni osnov njihovog zatočenja.

Uslovi života u logoru su bili nehumani, a zatočenici su izgladnjivani, terani na prisilni rad, psihički i fizički mučeni, premlaćivani i ubijani. Srpske snage su u periodu od juna do decembra 1992. godine ubile preko 200 zatočenika u KP domu.

Upravnik KP doma je od 18. aprila 1992. godine do 1. jula 1993. godine bio Milorad Krnojelac. Na mesto vršioca dužnosti upravnika KP doma ga je 18. aprila imenovao Izvršni odbor Skupštine opštine Foča, a 17. jula 1992. godine ga je Momčilo Mandić, ministar pravde Srpske Republike Bosne i Hercegovine, zvanično imenovao za upravnika. Krnojelac je odgovarao Ministarstvu pravde i donekle Vojnoj komandi, odnosno srpskom Kriznom štabu i Taktičkoj grupi Foča. Posle Krnojelca, na mesto upravnika KP doma došao je Zoran Sekulović. Zamenik upravnika KP doma bio je Savo Todović, a komandir straže Mitar Rašević.

Odluka o postavljanju Krnojelca za upravnika KP doma od 17. jula 1992. [Karadžić i Mladić, dokazni predmet P01141.E]

 

 

KP dom [Krnojelac, exhibit P18]

 

Nazad na kolekciju