Pre početka rata u BiH, skladišta na Livadama (istočni deo Foče) su pripadala JNA i tadašnjoj Teritorijalnoj odbrani (TO). Kada je počeo oružani sukob, srpske snage su preuzele kontrolu nad ovim skladištima i odatle se delilo oružje srpskim borcima. Sredinom aprila 1992. godine, između 80 i 100 bošnjačkih muškaraca i nekolicina žena i dece uhapšenih u gradu Foči odvedeni su i zatočeni u vojnim skladištima na Livadama. Neki od zatočenika su došli u ovaj objekat već prebijeni, a neki su tučeni u skladišima na Livadama. Dana 17. aprila 1992. godine, svi zatočeni muškarci su iz skladišta prebačeni u KP dom.

Komandant ovog zatočeničkog objekta bio je Veselin Čančar, pre rata rezervni kapetan JNA, a od marta 1992. godine pripadnik srpskih oružanih snaga.

Skladište JNA na Livadama [Krnojelac, dokazni predmet P18]

 

Nazad na kolekciju