„Lepa Brena“ je zgrada u Foči, u delu grada Gornje Polje. U toj zgradi se nalazio stan Radomira Kovača, zamenika komandanta Vojne policije VRS i vođe paravojnih snaga u gradu Foči. Ovaj stan je funkcionisao kao privatni zatočenički objekat, u kojem su Kovač i drugi pripadnici VRS silovali i seksualno zlostavljali bošnjačke žene i devojčice. Zatočenice su u Kovačevom stanu bile primorane i da obavljaju kućne poslove.
Zgrada „Lepa Brena“ [Krnojelac, dokazni predmet P18]

 

Nazad na kolekciju