Karamanova kuća bila je kuća u Miljevini, naselju nadomak Foče, koja je ime dobila po svom prethodnom stanaru, Bošnjaku Nusretu Karamanu. Ovu kuću su srpske snage početkom avgusta 1992. godine pretvorile u svojevrstan logor za Bošnjakinje. Karamanova kuća je imala dva sprata i nije bila u potpunosti dovršena. U nju su dovođene žene i devojčice iz sportske dvorane „Partizan“ i iz škole u Kalinoviku, da bi ih tamo silovali i zlostavljali srpski vojnici, među kojima i Dragoljub Kunarac, Dragan Zelenović, Gojko Janković i drugi. Pored toga što su trpele seksualno nasilje, zatočene Bošnjakinje su u Karamanovoj kući bile primorane da obavljaju kućne poslove i služe srpske vojnike. Neke žene su u ovom objektu bile zatočene i po više meseci.

Karamanovom kućom je upravljao Radovan Stanković, pripadnik miljevinskog bataljona fočanske Taktičke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), uz pomoć druga dva pripadnika VRS, Neđa Samardžića i Nikole Brčića.

 

 

Karamanova kuća [Krnojelac, dokazni predmet P18]

 

Nazad na kolekciju